Kıyamet ve Kıyamet Alametleri 2022

Kıyamet ve Kıyamet Alametleri 2022

Kıyamet ve Kıyamet Alametleri. 2022

Kıyamet Nedir ? Büyük Küçük Kıyamet Alametleri Nelerdir ? 2022

Kıyamet genel anlamıyla dünyanın ve bütün evrenin yok olup gideceği zamanı anlatan bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu görüş herkesin kabul ettiği bir görüştür. Ancak kıyamet sonrası insanların öldükten sonra ne olacağı ile ilgili olan konularda başta İslam dini ve bazı dinler kıyametten sonra insanların tekrar diriltileceğini ve mahşerde toplanacağını söylerken, evren merkezli kıyamet görüşü olan kişiler ise kıyametin evrenin yok olmasından ibaret olduğunu söylemektedirler.

İslam dini ve bir çok dinde kabul edilen kıyamet düşüncesi incelendiğinde, kıyametin kopacağı vakitten önce belli başlı bazı alametlerin ortaya çıkacağı açıkça bildirilmiştir. En temel ve güvenilir kaynak olarak günümüze kadar gelen Kur’an-ı Kerim’de de kıyamet sahnelerinden ve kıyamet alametlerinden bahsedilir. Ayrıca Hz. Peygamberin birçok hadisinde kıyamet alametleri ve kıyametle ilgili bilgiler vardır.

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti ışığında kıyametin alametleri büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır.

Kıyametin Küçük Alametleri 2022

1-İnsanların bina yapmada birbirleri ile yarışması ve bina sayısının artması,
2-Zinanın açıkça işlenmesi, insanlarda utanma duygusunun azalması,
3-Deprem ve doğal afetlerin artması,
4-İnsanların sürekli ölmeyi istemeleri,
5-Cehaletin artması,
6-Ayakların baş olması yani cariyenin efendisini doğurması,
7-Cinayetlerin ve fitnelerin ortaya çıkması ve artması,
8-İkisi de hakkı savunan iki İslam ordusunun savaşması,
9-Fırat Nehri’nin sularının çekilmesi ve buradan altın çıkması,
10-Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması,
11-Zamanın kısalması gece ile gündüzün aynı olması,
12-İçki tüketiminin artması,
13-Hicaz’da bir ateşin ortaya çıkması.

Ayrıca insanın ecelinin gelip canının yavaş yavaş çekildiği anda kişinin küçük kıyametidir.

Kıyametin Büyük Alametleri 2022

1-Güneşin batıdan doğması,
2-Deccal ’in ortaya çıkması,
3-Büyük bir dumanın çıkması Mü’minleri hafif nezle inanmayanları ise sarhoş etmesi,
4-Yemen’de büyük bir ateşin ortaya çıkması,
5-Mesih’in gelmesi,
6-Ye’cuc ve Me’cuc’un ortaya çıkması,
7-Arap yarım adasında, doğuda ve batıda çöküntülerin meydana gelmesi,
8-Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi,
9-Dabbetü’l Arz’ın ortaya çıkması.

Vakti geldiğinde dünyanın dümdüz olup dağların dağıtılmış pamuklar gibi olacağı, suların çekileceği ve güneşin dünyaya yaklaşacağı zaman ise büyük kıyamettir. Kıyametin ansızın geleceği bildirilmektedir. Kur’an-ı Kerim’e göre kıyametin kopacağı vakti Allah’tan CC  başka kimse bilemez.