Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Bir Makale 2022

Bir makale; bir gazete, web sayfası, dergi veya dergide yayınlanması amaçlanan bir konu hakkında bilgi içerir. Temel olarak, insanlar bir makale yazmayı bilmelidir. Bunun nedeni, makale yazarlarının daha geniş bir izleyici kitlesini hedeflemesidir. Bu da makale okuyucusunun dikkatini çekmeyi gerekli kılar. Çoğu durumda, yazarlar makalelerine eğlenceli hikayeler veya açıklamalar ekler. Genel olarak, bir makale belirli bir konu hakkında fikir, düşünce ve gerçekler sunmalıdır. Bu nedenle makale yazmak, göz alıcı bir başlık, bilgilendirici bir giriş, ayrıntılı gövde paragrafları ve yazarın konu hakkındaki

Bir makale yazmanın ilk adımı, çekici ve bilgilendirici bir başlık seçmektir. Örneğin, iyi bir makalenin dikkat çekici bir başlığı olmalıdır. Bu satırlar boyunca başlık, bir makalenin nasıl yazılacağını düşünerek okuyucuların ilgisini çekmelidir. Ayrıca, bir makalenin başlığı makalenin konusunu önermelidir. Bu durumda okuyucu, makalenin içeriğini baştan sona okuyarak keyif almalıdır. Ayrıca başlık makaleyi özetlemelidir. Bu nedenle yazar, okuyucunun dikkatini çeken ve makaleyi özetleyen bir başlık seçmelidir.

Bir makalenin başlık, giriş, gövde ve sonuç içeren beş önemli bölümü vardır. İnsanlar bir makalenin nasıl yazılacağını bilirlerse, çalışmaya başlığı bir dikkat çekici olarak geliştirerek başlarlar. Bu da okuyucuların dikkatini çekmeye yardımcı olur. İlk paragraf, makalenin konusunu net bir şekilde açıklamalıdır. Bu durumda, okuyucu bir makalenin içeriğini ilk paragrafı okuduktan sonra anlamalıdır. Ayrıca, bir makalenin gövdesi konuyu geliştirmeli, son bölümde ise bir özet ve yazarın konu hakkındaki görüşünü içermelidir.

Makale Nedir?

Makale alanında uzman kişiler tarafından yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek, düşünce belirtmek ve bu düşünceyi savunmak, kanıtlama amacı güden belirli uzunlukta, başlıkta, genellikle imzalı olan gazete ve dergilerde yayınlanan yazılara denir.

Makaleler yazılış amaçlarına göre belirli dallara ayrılabilir. Yazılış amaçlarına göre makale bilimsel makaleler ve gazete makaleleri olarak iki şekle ayrılır.

Makale konusu bilimsel bir konu olabileceği gibi toplumsal bir konu da olabilir. Makaleler gazete, dergi ya da teknoloji ortamında yayınlanabilir.

Makale yazımında bazı kurallara dikkat edilmelidir. Makalenin giriş bölümünde dikkat çekici ifadelere yer verilebilir. Sonuçlar kişisel yorumdan uzak olmalıdır. Açık bir dil ile konuyla ilgili doğru bilgilendirmelere verilmelidir. Konuyla ilgili düşünce belirtiliyorsa bu kanıtlarla desteklenmelidir. Yorum ve düşünce belirtme makale yazımında sıklıkla karıştırılmaktadır.

Makale bilgilendirici nitelikte bir düşünceyi kanıtlamak için yazıldığı sebebiyle bilimsel verilere yer verilir. Bu yüzden bilimsel metin türlerinin en önemlisi makale çeşidi oluşturur.

Makalelerde teknik aynıdır. Metin içeriği birkaç sayfa olabileceği gibi bir kitap sayfası kadar da olabilir. Makale bir görüşün doğruluğunu ya da yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir.

Makale yazılarında görüş, kanıtlama, bilgi, eleştiri yer alır. Bu yüzden konu ile ilgili bilgilendirmelere yer verildiği için konu araştırılarak yazılmalıdır. Bilgi sahibi olunmayan konularda makale yazılamaz. Bu amaçla da alanında uzman kişiler alanında uzman konuları tercih eder. Bu doğru bilgilendirme için önem arz etmektedir. Bilgiler verilerle kanıtlanır.

Makale Nasıl Yazılır?

İyi ve kaliteli makale üretimleri için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Makale serbestliğe dayalı bir yazı türü değildir. Bu yüzden kuralları iyi bilinmelidir.

Makale konusu seçilerek işe başlanır. Konular sanat, bilim, kültür, siyaset, sağlık, Turizm gibi konular olabilir. Açıklayıcı ve bilgi verici bir dil kullanılarak yazılır.

Nesnel bir anlatım dili kullanılarak seçilen konu ele alınarak yazılır. Yazıda yazarın tavrı, kişiliği hissedilmez.

Makale yazımı şöyle olmalıdır:

Seçilen konu ile ilgili yazımdan önce literatür taraması yapılmalıdır.

Detaylı araştırma yapmadan konuya karar verilmemelidir.

Yazımdan önce yazar kafasında taslak oluşturmalıdır.

Yazımda sade bil dil kullanılır. Ben dili kullanılmaz.

Savunma kişisel görüşe göre yapılmaz bilimsel verilere göre yapılır.

Güvenilen kaynaklar yazıda kullanılmalıdır.

Anlatım bozukluğu olmaması için tekrar eden cümlelere yer verilmemelidir.

Yazıda çelişki olmamalıdır.

Makale giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur.

Giriş bölümünde temel cümlelere yer verilir ve çok uzun tutulmaz.

Gelişme bölümünde ise konuyla ilgili bilgiler, kanıtlar ve görüşler örnekler ile sunulur.

Sonuç bölümünde ise anlatılan konunun savunulması bir sonuca bağlanır. Makalenin makale özelliğini taşıması için sonuç bölümünün kesin olması gerekmektedir. Hüküm kesin, geçerli ve konuya ters düşücü olmamalıdır.

Makale Yazım Kuralları

Yazılacak makalede yazım kuralları şöyle olmalıdır:

5 kelimeyi geçmeyecek şekilde büyük harfler ile kısa, açık, yeterli nitelikte konuyla ilgili başlık olmalıdır.

Makalenin ana başlığı sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır.

Özet ve anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Ana başlığın tamamı büyük harf ve koyu olmalıdır.

Ara başlıklar makalede kullanılabilir. Ara başlıklar ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Koyu renk kullanılmalıdır.

Başlık altlarında metine geçişte satır aralığı boşluğu bırakılmalıdır.

Makale yazılarında belirli bir sayfa düzeni yer alır. Bu düzene uyulmalıdır.

Genel hatları ile sayfa düzeni sol kenardan 4 cm diğer kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılır.

Satırlar iki yana yasla ile yazılır.

Sayfanın üst kenarından 5 cm boşluk bırakılır.

Metin aralığı 1,5 olmalıdır.

Paragraflar arasına boş satır konmaz.

Ara başlık ölçüsü ile ana başlık ölçüsü farklılık gösterir. Metin içeriği yazıdaki ölçüde başlıklardan küçük olacak şekilde ayarlanır.

Noktalama işaretlerinin kullanımına çok dikkat edilir.

Bilimsel makalelerde yazım kuralları daha ağır niteliklerde olabilir.

Makaleyi yazacağınız kurum ya da kuruluşun ölçülerine dikkat edilir.

Genel hatları ile sayfa düzeni ve yazım kuralları bu şekilde olur.

Makale Örnekleri

Örnek verilebilecek çok sayıda makale örneği mevcuttur. Akademik makale örneği olarak Türkçedeki Yabancı Sözcükler başlıklı ve konulu makale örnek gösterilebilir.

Televizyon izlemenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilimsel bir makale örneği yazılabilir. Bu konuda yazılmış bilimsel makale örnekleri okunabilir.

Edebi makale örneği olarak inanmak başarmaktır konulu makale yazılabilir. İnanmak ve başarmak konularında yazılmış edebi makale örnekleri okunabilir.

Farklı makale örneği olarak adalet konulu makale yazılabilir. Makale örneklerine erişebilmek için çeşitli konularda yer alan ve yayınlanan makalelere teknoloji sayesinde erişilebilir.