Mobbing Nedir ? 2022

Mobbing Nedir ? 2022

Mobbing Nedir ? Son günlerde sıkça duyar olduk. Bir yazarımız bu konuya değinmiş ve bizleri bilgilendirmiş oldu. Gazeteler “mobbing”den bahsediyor, televizyonlarda “mobbing” tartışmaları yapılıyor.” Mobbing” hakkında kanunlar çıkarılıyor. “ Mobbing nedir ?” “ Mobbing” örgütsel bir terimdir. İlk kez Heinz Leyman tarafından kullanılmıştır. Leyman “mobbing” terimini iş hayatındaki baskı ve şiddeti tanımlamak için kullanmıştır. Türkçe karşılığı “yıldırma” ve manası “psikolojik şiddet”. Şiddet dendiğinde ilk akla gelen kaba anlatımıyla fiziksel temas uygulayarak yaralama, karşıdaki kişide acı hissi uyandırmaktır. Ancak yıldırma kavramı kişinin iç dünyasına ve psikolojisine vurgu yapan bir terimdir.

Siz iş yerinizde astlarınız ya da üstleriniz tarafından sürekli haksızca eleştiriliyorsanız, alay ediliyorsanız, mesleki yeterliliğiniz sorgulanıyorsa, size güvenilmediği hissettiriliyorsa,kasten süresinde bitiremeyeceğiniz işler veriliyorsa, sürekli hatalarınız aranıyorsa, aşırı bir iş yükünüz varsa, kendinizi sürekli tehdit altında görüyorsanız, gizliden gizliye istifaya zorlanıyorsanız; siz bir “mobbing kurbanısınız” demektir. Yapılan araştırmalara göre; yetenekli, hayal gücü yüksek, çalışkan kişilerin daha çok “mobbinge” maruz kaldığını gösteriyor. Yaşlılar gençlerden, bayanlar da erkeklerden daha çok mobbingle karşı karşıya geliyor. Mobbing uygulayanın asıl amacı, kurbanın öz  güvenine saldırmaktır.

Yıldırıma 2022

Kurbanın özgüvenini yıkarak motivasyonunu düşürmeyi hedefler. Endişe ve yoğun stres altında, kişinin yıpranmasına neden olur. İster kamu ister özel sektör olsun hemen hemen tüm kurum ve kuruluşlarda “mobing” “yıldırma” olgusuna rastlanır. Mobinge uğrayan kişilerde davranış bozuklukları, uyku sorunları (uykuya aşırı eğilim ya da uykusuzluk) depresyon, hipertansiyon, cilt hastalıkları, mide rahatsızlıkları, ağlama krizleri, panik atak ve kalp krizi gibi sorunlar görülebilir. Bunun yanında strese bağlı olarak sigara kullanımı ve alkol alımında artışlar gözlenebilir.

6098 sayılı borçlar kanununun 417. maddesinde, işveren-işçi hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür hükmüne yer verilmiştir. yıldırma uğrayan işçi baskı uygulayan diğer kişiye dava açabilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Eğer tıbbi ve psikolojik yardım alırsanız açacağınız davada hem size yardımcı olacaktır hem de kanıt oluşturacaktır. Ülkemizde bence  çok sık yaşanan olaylardan biridir. Sizlerde etrafınıza bakın ve mutlaka böyle bir durumla karşılaşacaksınız.

Mobbing Nedir ? 2022

Mobbing’e Uğrayanların ve Mobbing Uygulayanların Özellikleri Nelerdir? 2022

Mobbing nedir, çeşitli kuruluşlarda uygulanan bir yıldırma hareketidir. Bu süreç başladığında artık rahat ve güvenli bir çalışma ortamından bahsetmek zordur. Peki kimlere mobbing uygulanıyor? Belli bir sınıflandırmak yapmak mümkün değil. Ancak yapılan gözlemler aşağıdaki sonuçları ortaya koyuyor.

Mobbing’e uğrayan kişilerin özellikleri 2022

 • Mobbing’e uğrayan kişiler, genelde üstün özelliklere sahip kişilerdir.
 • Başarılı, yaratıcı, yetenekli ve güvenilir kişiler mobbing’e daha çok maruz kalıyor.
 • Genelde bu kişiler politik davranamazlar.
 • Kendilerini işine adamış ve dürüst kişilerdir. İşlerini mükemmel yapmaya çalışırlar.
 • Çalıştığı kuruluşa aidiyet duygusu yüksek, işleri ile özdeşleşen kişilerdir.
 • İnsan ilişkileri olumludur ve etrafındaki kişiler tarafından sevilen kişilerdir.
 • Yaratıcı özellikte olduklarından, daha çok yeni fikirler sunabilirler bu yüzden de yıldırma hareketleri ile daha çok karşılaşırlar.
 • Bir bakıma üst pozisyondaki kişilerin yerleri için tehdit oluşturan kişilerdir. Bu yüzden de hedef seçiliyorlar.

Mobbing uygulayan kişileri özellikleri – Mobbing Nedir ? 2022

 • Mobbing uygulayan kişiler, kendilerini olduklarından üstün görürler.
 • Kendi itibarlarını korumak için alaycı olabilirler ve kötü niyetli davranabilirler.
 • İki yüzlü kişilik sergileyen, insanların farklılıkları ile dalga geçebilen kişilerdir.
 • Başkalarının yaşamlarına önem vermezler ve hasta kişiliklerini saklamak için başkalarının gelişimini önlemeye çalışırlar.
 • Genelde sinirli ve korkak bir yapıları vardır ve herşeyi denetlemeye çalışırlar.
 • Kendilerine olan güvensizliklerini, başkalarını karalayarak yenmeye çalışırlar.
 • Daha çok küçük işletme sahipleri olan bu kişiler, kendilerinde güç kullanma hakkı olduğuna inanırlar.

Mobbing uygulanan işyerlerinin özellikleri 2022

Aslında en çok mobbing rastlanan iş yerleri de gözlemlenmiş ve bazı ortak özelliker tespit edilmiştir. İşte bünyesinde mobbing olaylarına rastlanan işyerlerinin benzer özellikleri:

 • Mobbing olaylarına en çok, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, okullarda ve sağlık kuruluşlarında rastlanıyor.
 • Aslına bakılırsa işsizliğin yüksek olması ve çalışanlara değer verilmemesi yüzünden küçük boyutlu her türlü kuruluşta ve iş yerinde mobbing’e rastlanabiliyor.
 • Belli bir organizasyon yapısına sahip olamayan işyerlerinde, verimliliği yükseltmek, karı artırmak ve disiplin kurmak öngörüsüyle mobbing daha çok uyulanıyor.
 • Böyle bakınca kurumsal yapısı olmayan, daha çok patron merkezli yönetilen kuruluşlarda mobbing daha çok yaşanıyor.
 • Yine yönetim zayıflığı olan, ekip çalışması yapılamayan ve yeterli iletişim kanalları bulunmayan, çatışmaların örtbas edildiği kuruluşlarda mobbing daha çok ortaya çıkıyor.

Mobbing Nedir ? Adlı makaleyi okudunuz. 2022