Yoksa İşkolik Misiniz ? 2022

Yoksa İşkolik Misiniz ? 2022

Yoksa İşkolik Misiniz ? Çok çalışmak ya da işkolik olmak. Bu iki kavram arasında çok ince bir çizgi var. Bu çizgiyi çekmek ise sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Gerçekte işkolik olmak, kişinin hem kendi yaşantısını hem de çevre ile olan ilişkilerini etkileyecek boyutta sevimsiz bir durumdur. Bu etkileme tehdit boyutunda bile olabilir.

Çalışma yaşamında insanlar, ne yaptıklarına, kim olduklarına ve ne elde ettiklerine bakılarak değerlendirilir. İşkolik insanlar işte bu üçü arasındaki dengeyi kuramazlar. Bu yüzden de çok çalışan insanlardan ayrılırlar. Çok çalışan insanlar, kim olduklarını ve ne yaptıklarını unutmadan, ne elde ettiklerine bakarlar. Yani bu üç değer arasındaki denge kurulmuştur. Ancak işkolikler her zaman ne yaptıklarına ve ne elde ettiklerine bakarlar, bu arada kim olduklarını hep unuturlar.

Bu nedenle de çok çalışan insanlar, çok çalışırlar ama sağlıklı bir bakış açısına sahiptirler. İşkolikler içinse işleri, her zaman kendi yaşamlarının ve duygularının önündedir. Bu durum sosyalleşmeden bir kaçış yolu olabileceği gibi, mükemmeli yakalama ya da imkansız olanı yapma çabalarının bir sonucu da olabilir.

Çok çalışan insanlar, nerede durmaları gerektiğini doğru bilirler. Onlar için iş yaşamı dışında kalan zamanları etkili değerlendirmek önemlidir. İşkoliklerin ise akıllarının bir yanı hep iş ile ilgili sorunlardadır.

İşkolik olmak sevimsiz bir durumdur demiştik. Gerçekten de işkolik insanların sosyal ilişkileri düzgün değildir. Günlük yaşamları düzensizdir, kendine zaman ayırmazlar. Sürekli huzursuz ve bitkindirler ve uzun vadede verimli olamazlar. Üretkenliği düşer ve yaratıcılıkları kalmaz. Hata yapma ihtimali yükselir. Bu durumda işkolik olmak, kişinin hem kendi geleceğine hem de çalıştıkları kuruluşa zarar verecektir.

Peki işkolik olmanın önüne geçilemez mi? Elbette bu mümkün ama bu tamamen işkolik kişinin kendi çabasına bağlıdır.

Herşeyden önce işkolik bir insanın, iş ve yaşam dengesini düzgün kurmanın, kendi fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Bunun için de işkolik olmasının nedenlerini bulması gerekiyor. Bu da ancak işin kendisi için ne anlam taşıdığını farketmesine bağlıdır. İş dışında geçirilen zamanda kesinlikle işi düşünmemesi, bu anlarda kendisini tümüyle kendisine, ailesine ya da çevresine adaması gerekiyor. Bu arada dinlenmenin bir ihtiyaç olduğunu anlaması gerekiyor.

Ayrıca iş ortamında, çalışma planını aksatacak görevlere hayır demeyi bilmesi gerekiyor. Bu biraz da organizasyon ve planlama yeteneklerini geliştirmesine bağlıdır. İş yaşamında her şeyin mükemmel yapılamayacağına ve hataların da olabileceğine inanması gerekiyor.

Bu sayılanlar dışında, yeni hobiler yaratmak, spor yapmak, hafta sonu tatillerine çıkmak, sosyal sorumluluk aktivitelerine katılmak da işkolik olmaktan kurtulmanın yolları olabilir.

Ama hiçbiri bir işe yaramadı ise belki de uzman birinden destek almak da düşünülebilir. Çünkü işkolik olmaktan kurtulmak gerekiyor. Zaman herkes için aynıdır, ne fazla ne eksik. O zaman işkolik olmanın nedeni, zamanın yetmemesi değil, olsa olsa kişinin kendisidir.

Yoksa İşkolik Misiniz ??