Zor İnsanlar Hep Olacak

Zor İnsanlar Hep Olacak

Zor İnsanlar Hep Olacak. Çalışma hayatında olsun sosyal yaşamda olsun zor insanlar hep vardır. Bu insanları belli kategorilere oturtmak kolay olmasa da yine de temel davranış şekillerine bakarak bir sınıflandırma yapmaya çalışalım.

Bir kısım insanlar sürekli şikayet eder durumdadırlar. Bu kişilerin özgüvenleri eksiktir. Ne kendilerine de ne de karşısındaki insanlara güvenmezler. Çevresindeki insanların hep kötü düşünceli olduklarına inanırlar. Her an her şeyden memnuniyetsizlik duyarlar ve herkesten ve her şeyden durmadan şikayet ederler.

Bir kısım insanlar saldırgan yapıdadırlar. Sürekli öfkeli ve sinirli tavırları vardır. Karşısındaki insanların kendisinden çekinmesinden hoşlanırlar. Başkalarının da kendilerine karşı saldırgan olmasını beklerler. Her an savaşmaya hazırdırlar.

 

Bir kısım insanlar sessizdirler. Çok az konuşurlar ve çevresi ile fazla diyaloğa girmezler. Konuşurken kısa cümleler kullanır ve çoğunlukla etrafı duymazdan gelirler. Bir ilişkide kolay kolay ilk adımı atamazlar.

Bir kısım insanlar ise pusuda bekler gibidirler. Genellikle alaycı tarzda konuşurlar ve bir punduna getirip sadırmak için hazırlanırlar. Karşısındaki insanları sürekli küçümserler.

Hangi türden olursa olsun zor insanlarla geçinmek ve mücadele etmek kolay değildir. Ancak genelde şöyle bir durum var. Eğer bu tür insanlar genel olarak etrafında bulunan herkese bu şekilde davranıyorlarsa, aslında bu kişilerle başa çıkmak daha kolaydır. Çünkü yapıları bu şekildedir ve belli bir kişiyi hedef almamaktadırlar. Ama bu tür insanlar davranışları ile sadece bir kişiyi hedef alıyorlarsa, onlarla mücadele etmek gerçekten zordur.

Uzmanlara göre, insanlar arasındaki ilişkilerde sorunlar iki nedenden kaynaklanıyor. Birinci neden olaylara bakış açısı. Sorunlar olaylardan çok olaylara bakış açısından kaynaklanıyor. İkinci neden hoşgörüsüzlük. Bütün sorunlar esnek olamamaktan, katı ve hoşgörüsüz olmaktan kaynaklanıyor.

Kişilerin olaylara bakış açısı bazen sorunların gerçek nedeni olabiliyor. Bir kere kötü davranan birisine, o zaten hep terstir demek veya bir kere anlaşmazlık yaşanan birisi için, onunla anlaşmak zaten zordur demek gibi.

Zor insanlarla anlaşabilmek için öncelikle insanın kendi davranışlarını gözden geçirmesi gerekir. Sorunu karşıdaki kişi mi yataıyor yoksa aşırı tepki mi veriliyor?

Ayrıca yaşanan anlaşmazlıklar mutlaka güvenilir biri ile paylaşılmalı. Belki de olaylara tarafsız bakılamıyordur.

Sorun yaşanan kişi ile konuşmak en doğru yoldur. Konuşarak çözülmeyecek sorun yoktur. Önemli olan konuşma şekli ve verilmek istenen mesajdır.

Ama herşeye rağmen sorunlar çözülemiyorsa zor insanla ilişkileri sınırlamak gerekir. Onları değiştirmeye çalışmanın bir yararı olamaz. Bu durumda birlikte çalışmanın gereklerini atlamadan, sınırlı bir ilişki sürdürmek en doğrusudur.