Doğum Yardımı 2022

Doğum Yardımı 2022

Doğum Yardımı, Yeni doğan çocuklar için devletin doğum yardımı vermesini öngören yasal düzenleme Meclis’ten geçmiştir. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ilave edilen madde hükmüne göre, artık canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL doğum yardımı yapılacak. Üçüncü ve sonraki çocuklar içinse bu yardım miktarı 600 TL olacak. Belirtilen bu miktarları artırmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı birlikte karar verecekler. Bu şekilde yapılacak ödemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacaktır.

Bu yardımdan yararlanabilmek için anne veya babanın Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Anne ve babanın her ikisi de Türk vatandaşı ise yardım sadece anneye yapılacak. Ancak doğum bebek yardımı, Bakanlık tarafından tespit edilecek zorunlu durumlarda babaya ödenebilir.

Doğum ödeneği yardımı ödemelerinde, Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde bulunan nüfus kayıtları esas alınacaktır.

Resmi kuruluşlarda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesine göre bir doğum yardımı alıyorlarsa, hak ettikleri tutarlara bakılacaktır. Eğer bu şekilde alacakları yardım miktarı yeni yasa gereğince ödenecek tutardan düşük ise sadece aradaki fark ödenecektir. Ama yüksek ise bu durumda ödeme yapılmayacaktır.

Devlet memurları da bu yeni düzenlemeden yararlanarak doğum yardımı alacaklardır. Ancak bunun dışında, doğum yardımı ödeneği veya benzer bir isimle ilgili yasal düzenlemelerde öngörülen başka bir ödeme yapılmayacaktır. Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar doğum yardımı alıyorlardı.

Bu arada 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamına giren kişiler de doğum yardımından yararlanacaklardır. Bu madde, vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere verilen hakları düzenlemektedir.

Doğum Yardımı 2022

Yapılacak doğum ödeneği yardımı tutarları üzerinden hiçbir vergi ve kesinti yapılmayacaktır. Ayrıca bu tutarlar için haciz işlemi de yapılamayacaktır.

Doğum yardımını gerçeğe uygun olmayan beyanlarla, haksız şekilde elde eden kişiler, doğrum yardımını aldıkları tarihten bir ay içinde, gecikme faizi ile birlikte iade etmek zorundadırlar. Bu süre içinde iade yapılmazsa yasal takip yoluna gidilecektir.

Yasanın çıkması ile birlikte büyük bir doğum yardımı talebi olmuştur. Yapılan açıklamalara göre doğum yardımı almak için yapılacak başvurularda bir süre kısıtı yoktur. Doğum yardımı için hak kaybı söz konusu değildir. Örneğin dört yıl sonra bile başvuru yapılabilecektir.

Yasanın yürürlük tarihi 15 Mayıs 2015’tir. Yani 14 Mayıs ve öncesinde doğan bebekler için bir doğum yardımı yapılması söz konusu değildir. Doğum yardımı almak için bebeğin TC kimlik numarası ile başvuru yapılması yeterli olmaktadır. Başvurular Bakanlığın internet sitesine bulunan form doldurularak da yapılabilir.Ödemeler büyük bir ihtimalle PTT aracılığı ile yapılacak.

Bu arada daha önce çocuk sahibi olanlar, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yeni bir çocuk sahibi olurlarsa, bu yeni doğan çocuk için de doğum yardımı ödenecektir. Örneğin iki çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu için 600 TL doğum yardımı ödenecektir.

    1. kadir coşkun 13 Nisan 2016

    Yorumdan Çık