Evde Eğitim İçin Gerekli Belgeler 2022

Evde Eğitim için gerekli belgeler 2022

Evde Eğitim için gerekli belgeler MADDE 6- (1)- Evde eğitim hizmeti verilebilmesi için;

  1. a) Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
  2. b) Veli başvuru dilekçesi,
  3. c) Öğrenci belgesi,

ç) Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu (EK-1),

  1. d) Veli Sözleşmesi (EK-2),
  2. e) Değerlendirme kurulu raporu

gerekir.

(2) Hastanede tedavi süresince eğitim hizmeti verilebilmesi için ilgili hekimin ve velinin onayının yer aldığı Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu (EK-4) gerekir.

 

……İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

..Ortaokulu  ….. sınıfı ……TC kimlik numaralı …..numaralı öğrenci velisiyim. Öğrencimin Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmasını istiyorum.

Gereğinin Yapılmasını arz ederim.

 

11/09/2015

………

 

EK-1

EV ORTAMI DURUM TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU 2022

 

Görüşme tarihi:

Görüşülen kişiler:

Diğer bilgi kaynakları:

Görüşmeye katılan meslek elemanları:

Evde eğitim için uygun gün ve saatler:

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 2022

T.C. Kimlik No:

Adı ve soyadı:

Doğum tarihi:

Okulu:

Sınıfı:

Şube:

Yetersizlik türü ve derecesi:

Hastalığın durumu ve tedavi süreci:

Hastane kontrollerinin gün ve saatleri:

Kullanılan cihazlar (ortez, protez, işitme cihazı vb.):

 

VELİ BİLGİLERİ 2022

1) Adı ve soyadı:

2) Doğum tarihi:

3) Eğitim durumu:

4) İkametgâh adresi ve iletişim bilgileri:

5) Yakınlığı:

6) Velinin iş birliğine yatkınlığı:

7) Ailenin maddi durumunun, eğitim şartları ve materyal ihtiyacını karşılama durumu:

 

EV ORTAMINA İLİŞKİN BİLGİLERİ 2022

1) Evde oturan kişi sayısı:

2) Evdeki oda sayısı:

3) Öğrenciye ait oda olup olmadığı:

4) Bilgisayar:

5) Eğitim-öğretim için bireyin özelliğine uygun masa ve sandalye ve benzeri araç:

6) Ev ortamında dikkat edilmesi gereken hijyenik koşullar:

7) Eğitim ortamının aydınlatma durumu:

8) Evin toplu taşıma araçlarına uzaklığı:

9) Eğitim sırasında veli evde olmadığında evde bulunacak kişi:

10) Evin ısınma durumu:

11) Eğitim sırasında öğretmenin, kendi sağlığı ve öğrencinin sağlığı açısından dikkat etmesi gereken hususlar:

 

DEĞERLENDİRME SONUCU: 2022

 

DeğerlendirenDeğerlendiren
Adı SoyadıAdı Soyadı
ÜnvanıÜnvanı
İmzaİmza

 

 

EK-2

 

 

Evde Eğitim için gerekli belgeler 2022

 

VELİ SÖZLEŞMESİ 2022

 

 

 

Velisi bulunduğum ………………………’ın evde eğitim hizmeti süresince ev ortamını imkânlar dâhilinde eğitim-öğretime hazır hâle getirmeyi, eğitim-öğretim sırasında evde bulunmayı, evde bulunamadığım zamanlarda ise yerime refakatçi bırakmayı ve ders saatinin ertelenmesini gerektiren durumlarda ilgili öğretmene ve okul idaresine haber vermeyi kabul ediyorum.

 

 

 

 

Tarih                                                                                                                              Adı Soyadı

İmza

 

 

                                                                                                            EK-4

 

Evde Eğitim İçin Gerekli Belgeler

………… HASTANESİ İLKÖĞRETİM OKULU

ÖĞRENCİ KAYIT VE BİLGİ FORMU

T.C. KİMLİK NO YATTIĞI SERVİS 
ADI VE SOYADI TEŞHİS 
BABA ADI DOKTOR 
KAYITLI OLDUĞU

OKUL

 YATIŞ TARİHLERİ
SINIF/ŞUBE 
OKUL NO 
DOĞUM TARİHİ TABURCU OLDUĞU TARİHLER
E-POSTA 
TEL NO 
Yukarıda öğrenci hakkında verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Velisi bulunduğum öğrencinin hastane ilköğretim okulunda sunulan eğitim hizmetinden yararlanmasını/eğitim hizmetinin sonlandırılmasını istiyorum.

 

 

Öğrenci Velisi

Adı Soyadı

İmza

Yukarıda kimliği yazılı olan öğrencinin hastane ilköğretim okuluna devam etmesinde tıbbi açıdan bir sakınca yoktur.

 

 

 

Servis Hekimi

Adı Soyadı

İmza

 

Öğrencinin tedavi süreci ve eğitimine ilişkin bilgiler  
    
    
    
    
    
    
Öğrencinin okuduğu kitap sayısı