Hastanede Eğitimden Kimler Yararlanabilir 2022

Hastanede Eğitimden Kimler Yararlanabilir 2022

Hastanede Eğitimden Kimler Yararlanabilir. öğrenciniz hastalandı ve sınavlara gidemeyecek mi? Tedavisi 1 aydan fazla mı? okulundan eksik kalmasın sene kaybetmesin mi istiyorsunuz. Ayrıntılar haberimizin devamında..

Hastanede Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitapçığı 2022

sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hastanede eğitim hizmetleri kapsamında sunulan eğitim hizmetlerine rehberlik etmesi amacıyla “Hastanede Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitapçığı” hazırlanmıştır.

Hastanede Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitapçığı’nı indirmek için tıklayınız.

HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ   2022

içindekiler Hastanede Eğitim Hizmeti Nedir?

2 Hastanede Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanır? 2022

2 Öğrencinin Hastanede Eğitim Hizmetinden Yararlanması Nasıl Sağlanır?

2 Hastanede Eğitim Hizmeti Nasıl Sunulur?

2 Hastanede Eğitim Hizmetinden Ne Kadar Süreyle Yararlanılır?

2 Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Hastanede Eğitim Hizmetlerinin Planlanması Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

2 Hastanede Eğitim Hizmetinde Hangi Eğitim Programı Uygulanır?

3 Hastanede Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödenir?

3 Hastanede Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Başarısının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

3 Hastanede Eğitim Hizmeti Ne Zaman Sona Erer?

3 1 Hastanede Eğitim Hizmeti Nedir?

Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hastanede sunulan eğitim hizmetidir.

Hastanede Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanır? Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görmesi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanır.

Öğrencinin Hastanede Eğitim Hizmetinden Yararlanması Nasıl Sağlanır? Hastanede eğitim hizmeti özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin velisinin yazılı başvuru ve öğrencinin tedavisinden sorumlu hekim/hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır. Hastanede tedavi süresince eğitim hizmeti verilebilmesi için ilgili hekimin ve velinin onayının yer aldığı ‘Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu’nun alınması gerekmektedir.

Hastanede Eğitim Hizmeti Nasıl Sunulur? Hastanede eğitim hizmetinin sağlık kuruluşları bünyesinde valiliklerce açılan hastane sınıflarında sunulması esastır. Hastane sınıfına gelemeyecek durumdaki öğrencilere odalarında eğitim hizmeti sağlanır. Hastane sınıfında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede 10 öğrenciden oluşur. Hastane sınıfı normunda bulunan sınıf öğretmenleri genel ilköğretim programını takip eden öğrencilerin eğitim hizmetlerini yürütür ve sınıfa kayıtlı olan diğer öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği içinde çalışır.

Hastanede Eğitim Hizmetinden Ne Kadar Süreyle Yararlanılır? Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci hastanede yatarak tedavi gördüğü sürece eğitim hizmetinden yararlanır. Eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılır.

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Hastanede Eğitim Hizmetlerinin Planlanması Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Hastanede eğitim hizmeti alacak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak öğrencilerin haftalık ders saatleri 10 (on) saatten az olmamak üzere planlanır. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu; hastanede eğitim hizmeti sunulacak öğrencilerin haftalık ders saati, sınıfta eğitim ve öğretim yapılacak saatler, öğretmenlerin eğitim verecekleri ders saati sayısı, eğitim ortamının ve programlarının düzenlenmesi gibi hususlarla ilgili planlamayı yapar. Kurul planlama sürecinde hastane sınıfı normunda bulunan sınıf öğretmenleri iş birliği içinde çalışır.

2 Hastanede Eğitim Hizmetinde Hangi Eğitim Programı Uygulanır? Hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır.

Hastanede Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödenir? Hastanede eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilir. Hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir.

Hastanede Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Başarısının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır? Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu oldukları eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür.

Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri takip ettikleri eğitim programları esas alınarak sunulur ancak bu kapsamda sunulan eğitimin başarı değerlendirmesi yapılmaz.

Hastanede Eğitim Hizmeti Ne Zaman Sona Erer? Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin hastanede yatarak tedavi gördüğü sürecin tamamlanması hâlinde veya özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin velisinin isteği ya da öğrencinin tedavisinden sorumlu hekimin/hekimlerin eğitim hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin görüşü doğrultusunda hastanede bireye verilen eğitim hizmeti sona erdirilir.

Hastanede Eğitimden Kimler Yararlanabilir,hastane eğitimine hangi öğretmen görevlendirilir,hastane eğitimi sınavı,hastane eğitimi nasıl yapılır,Hastanede Eğitimden Kimler Yararlanabilir.

 

kaynak:

http://orgm.meb.gov.tr/www/hastanede-egitim-hizmetleri-kilavuz-kitapcigi-yayimlandi/icerik/567