İstiklâl Marşının Nefes Yerleri 2021


İstiklâl Marşının Nefes Yerleri

İstiklâl Marşının Nefes Yerleri ve notaları. İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığının simgesidir.  Mehmet Akif Ersoy (Hayatı Biyografisi için tıklayınız),  yazdığı bu eseri kendi şiirlerini topladığı “Safahat” adlı antolojisine koymayarak bu eserin asıl sahibinin Türk Milleti olduğuna işaret etmektedir.

Düzenlenen güfte yarışmasında 724 şiirden biri olan İstiklâl Marşı’nın şairi ve dönemin Burdur Millet vekili olan Mehmet Akif Ersoy, yarışmanın para ödüllü olması dolayısıyla yarışmaya katılmayı arzu etmemiş, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin yoğun ısrarları üzerine İstiklâl l Marşı’nı kaleme almıştır.

İstiklâl Marşı 1924 yılından 1930 yılına kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi ile söylenmiş, 1930’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün bestesi ile değiştirilmiştir.

Günümüzde hala Osman Zeki Üngör’ün bestesi söylenmektedir. Tamamı 10 kıtadan oluşan ve ilk iki kıtası bestelenen İstiklâl Marşı’mızın armonilemesini Edgar Manas, bando editlemesi düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır.

İstiklâl Marşı’nın söylenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İstiklâl Marşı okunurken sözlerindeki derinliği hissetmenin yanı sıra, Türk milletinin zaferinin simgesi olması dolayısıyla coşkulu, tempolu ve gür bir sesle söylenilmelidir.

İstiklâl Marşı’nın Ölçüsü 4/4’lüktür ve okunurken ilk üç vuruşta beklenilmelidir. Marşın yanlış söylenilmesine mahal vermemek için önceden marşın iki kıtasının da ezberlenmesi uygun görülmektedir.

Marş okunurken, Marşın söylenilmesini yöneten kişinin hareketlerine uyulmalıdır. Birlikte ve aynı anda söylenilmeye özen gösterilmelidir. Vurgulamalara ve sondaki sessiz harflerin duyulması dikkat edilmeli, doğru yerlerde nefes alınması gerekmektedir.

 

İstiklâl Marşı’nın nefes yerleri aşağıda ( // ) işaretiyle belirtilmektedir:

Korkma sönmez bu şafaklarda // yüzen al sancak //

Sönmeden yurdumun üstünde // tüten en son ocak

O benim milletimin // yıldızıdır parlayacak

O benimdir, // o benim milletimindir ancak

Çatma kurban olayım // çehreni ey nazlı hilâl

Kahraman ırkıma bir gül, ne // bu şiddet bu celâl

Sana // olmaz dökülen // kanlarımız sonra helâl

Hakkıdır, // Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

İstiklâl Marşı Notaları için (Fotoğraftadır).

İstiklâl Marşı Uzatma Yerleri aşağıda ( ) içine Alınmıştır

İstiklâl Marşımızda uzattığımız heceler;

Korkma sönmez bu şa(Fak)larda yüzen Alsan(cak)

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

O benim milleti(min) yıldızıdır parlayacak

O benim milletimin  yıldızıdır parlaya(cak)

Çatma kurban ola(yım)  çehreni ey nazlı hi(lâl)

Kahraman ırkıma bir gül, ne  bu şiddet bu celâl

Sana / olmaz dökü(len)  kanlarımız sonr(a) helâl

Hakkıdır,  H(akk’a) tapan milletimin istik(lâl).

 

Umarız işinize yarar ve eksikler varsa yorum yapmayı unutmayınız.

Alternatif Olarak sitemizde Şu başlıkları arayabilirsiniz Örn;

istiklal marşı nefes yerleri ve vuruşlar

istiklal marşı nefes yerleri ve uzatmalar

istiklal marşı nefes yerleri ve yazılışı

istiklal marşı nefes yerleri ve eba