Kişisel Gelişim ve Olumlamalar 2022

Kişisel Gelişim ve Olumlamalar 2022

Her insanın yaradılış itibariyle doğuştan gelen nitelikleri vardır. İnsan fiziksel olduğu gibi niteliksel olarak da değişebilmekte, kendisini geliştirebilmektedir. İnsanın mevcut olan niteliklerini daha öteye taşımak için çaba sarf etmesine ve bu niteliklerin gelişimi üzerinde çalışmasına “ Kişisel Gelişim” denilmektedir. İnsanın kişisel gelişimini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli olan en önemli şey, kişinin kendisini tanıması ve niteliklerinin farkındalığın da olmasıdır. Kişi kendisini tanımaya başladığı anda, eksiklerini geliştirmek için işe koyulması ve kendisinde bulunan mevcut nitelikleri geliştirmek için çalışmalara başlaması kişinin kendi kişisel gelişim sürecini gerçekleştirmeye başladığı noktadır.

Aynı zamanda kişisel gelişim bireyin kendisini geliştirmesi, olumsuz (negatif)  olan her şeyin olumlu (pozitif) olan ile değiştirilmesi, kaliteli ilişkiler ve kaliteli iletişimin gerçekleştirilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde bir çok teknik ve strateji geliştirilmesi, bireyin pesimist (kötümser)  değil optimist (iyimser) bir düşünce yaklaşımını sergilemesi anlamlarını da içermektedir.

Bu kişisel gelişim süreci içerisinde birey açısından önem arz eden bir üst düşünme tekniği ise “Kuantum Olumlama Tekniğidir.  Bu olumlama tekniğinde gereken en önemli şey pozitif varsayımlar, olumlu söylemler ve telkinlerdir. Bu tekniğe göre, günlük hayatta kullandığımız olumsuz söylemler, beyin tarafından bilinçaltımıza kaydedildiği için bu söylemler hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle insanın olumlu ifadelerde bulunması durumunda beyin tarafından bilinçaltında depolanan bu olumlu ifadeler hayatımızı olumlu yönde etkilemeye başlayacaktır.  Bu nedenle olumsuz olan tüm ifadeleri olumlu olan söylemlerle değiştirmek bireye ve hayatına fayda sağlamaktadır.

Kuantum Olumluma Tekniğine göre, bilinçaltının yapılan olumlu telkinleri kabul etmesinin süresi yaklaşık 20 gündür. Bu nedenle, yapmaya kararlaştırılan olumlama telkini hemen terk edilmemeli, istikrarla söylenmeye devam edilmelidir. Olumlamaları yüksek sesle söylemek ise,  beynin gerçek kabul ettiği olumsuz yargıların yerini doğru yargılara bırakmasına kolaylık sağlamaktadır. Olumlama yaparken, olumlama telkinlerinin olumlu cümlelerden oluşmasına, olumlamalar da “ben” ifadesinin bulunmasına, olumlamaların kısa ama hedef odaklı olmasına, bireyin ismini içeren olumlu cümlelerin kurulmasına dikkat edilmelidir.