Mucit İcat Patent Buluş Hakkında Bilgiler 2022

Mucit İcat Patent Buluş Hakkında Bilgiler 2022

Bu Makalemizde Mucit İcat Patent Buluş Hakkında Bilgileri ve aralarındaki ilişkiyi sizlere anlatacağız.

Mucit Nedir ? 2022

Mucit nedir ? Daha önce bilinmeyen, tanınmayan ve kullanılmayan bir şeyin ortaya çıkarılmasına icat denir. Bu icadı gerçekleştiren kişi ise mucittir. Birşey ya üzerinde düşünülerek, çalışılarak icat edilmiştir, ya bir sorunun incelenmesi sırasında ortaya çıkmıştır ya da tamamen merak üzerine yapılan araştırmalar ve incelemeler üzerine bulunmuştur. Bir şeyin icat edilmesi, bazen çok uzun uğraşlar, denemeler ve emekler sonunda olmuştur, bazen de tesadüflerin sonucu gerçekleşmiştir. Ama her durumda da basit bir iş değildir bir şeyi icat etmek.

Bu gün yaşantımızı derinden etkileyen birçok şeyin icadı bu mucitler sayesinde olmuştur. Onlar farklı insanlardır. Meraklarını, hayal güçlerini, sabırlarını ve gayretlerini bu iş için kullanmışlardır. Bir kısım icatlar tek başlarına büyük anlam taşırlar ve bugün teknolojinin ulaştığı bu inanılmaz ivmede büyük pay sahibidirler. Daha modern tanımlayacağımız bir kısım icatlar ise daha çok bir ekip çalışmasının sonucudur. Aslında teknolojideki her gelişim bir ihtiyacın ortaya çıkardığı bir durumdur ve bilim ilerledikçe teknoloji de ilerlemesinde hız kazanmıştır. Ve birçok icadın bugünkü modern şeklini alması yılları almıştır.

Mucitlik eğitimle kazanılacak bir iş değildir. Mucitler hep yetenekli kişilerdir. Akılları kıvrak düşünmeye yatkın ve pratik çözüm yollarını kolay bulan, yetenekli kişilerdir mucitler. Kafalarını sürekli bir şeyler üretmeye ve araştırmaya yorarlar. Her zaman kendilerini aşmaya meraklıdırlar. Hayal güçleri inanılmaz geniştir ve sayısız denemelere katlanabilecek derecede sabretmesini bilirler.

Bütün mucitlere genel olarak bakıldığında şu karakteristik özellikleri taşıdıkları dikkat çeker:

 • Üzerinde çalıştıkları konuya kendilerini kaptırırlar ve o konu üzerindeki dikkatlerini uzun süre sürdürebilirler
 • Hep neden ve sonuç ilişkisini kurmaya çalışırlar, analiz ve sentez meraklısıdırlar ve hep merak ederler
 • Düşüncelerini cesaretle söylemekten çekinmezler
 • Ayrıntılara dikkat ederler ve sıradışı düşünürler
 • Her şeyi kabul etmezler, her şeyi tenkit ederler ve ısrarcıdırlar
 • Önsezileri kuvvetlidir, her şeyden şüphe ederler ve sonucu önceden kestirebilirler
 • Alışılmış olan yerine farklı olanı tercih ederler
 • Bazen bir çocuk gibi, bazen de yetişkin gibi hareket ederler ve genelde hassas ve kırılgandırlar
 • Tehlikeyi göze alabilirler
 • Gerek olmadığı zamanlarda dahi alternatif peşinde koşarlar ve zihinlerini ipotek altında hissetmezler
 • Kuvvetli kişilikleri vardır ve karar almada pratik davranırlar

İşte bir kaç mucit:

 • Johannes Gutenberg, 1450 yılında baskı makinelerini icat etti
 • Galileo, 1592 yılında teleskopu icat etti
 • Blaise Pascal, 1622 yılında hesap makinasını icat etti
 • Joseph Niepce, 1826 yılında ilk fotoğrafı çekti
 • Alexander Graham Bell, 1876 yılında telefonu icat etti
 • Thomas Edison, 1879 yılında ampulü icat etti
 • Guglielmo Marconi, 1902 yılında radyoyu icat etti
 • Philips ve Sony şirketleri 1982 yılında kompakt diski (CD) çıkardı
 • 1987 yılında ilk sayısal ses bantları üretildi
 • 1990 yılında ilk kez yüksek netlikte (HD) televizyon yayını yapıldı.
 • Herkes mucit olma adayıdır.

İcat Nedir ? 2022

İcat Nedir ? İcat kelime anlamıyla daha önce bulunmamış olan bir şeyin,  kişilerin emekleri ile ortaya çıkarmasıdır. Öyle durduk yere birden bire ortaya çıkan icat sayısı çok azdır.  Bir çok icat daha önce var olan bir teknolojinin benzeri olmayan bir şeklinin ortaya çıkarılması ile oluşur. Oluşan bu yeni ürün, bazı insanların ihtiyaçlarını karşılaması mantığı ile olabilir,  icadı bulan kişinin işini daha hızlı yada daha üst düzey verim sağlaması mantığı le olabilir, öyle ki bazen de tesadüfen bulunmuş olabilir. Bazı icatlar bir kişinin emeği ile değil bir grubun beraber çalışması sonucu da bulunmuş olabilir. Öyle ki bazen de dünyanın farklı farklı kesimlerinde, birbirlerinden habersiz kişiler aynı anda yada dönemde bulmuş olabilirler.

İcat kelime anlamı ile yeni bir şey bulma, buluş anlamları taşımaktadır. Bu ifadeye göre de daha önce olmayan bir şeyi bulan kişiye de mucit denir. Her icat bir ihtiyaç sonucunda bulunmuştur. Teknoloji ilerledikçe de yeni icatlar ortaya çıkmıştır. Bir şeyin icadını başarabilmek için bir düşünceye de sahip olmak gerekmektedir. Ancak bir düşünceyi geliştirmek için de belirli bir yöntem izlemek gerekmektedir.

Bir başka tabirle icat, her hangi bir şeyin, kişilerin çabaları ve araştırmalarıyla yeni bir şeyler geliştirilmesidir. İcat ile keşifi birbirine karıştırmamak gerekir. Keşif zaten olan bir şeyin ilk kez bulunmasıdır. Örneğin Christof Kolomb Amerika’yı icat etmedi sadece var olan bir kıtanın varlığını tespit ederek keşfetmiştir. Lakin Peter HENLEIN madeni parçaları birleştirerek ilk cep saatini buldu. Daha önce hiç olmayan cep saati ilk kez bulunmuş oldu. Bu ise bir icattır. Keşfedene kaşif, icat edene ise mucit adı verilir. Buradan de anlaşılacağı üzerine icatın en önemli özelliği daha önce olmayan bir şeyin tespit edilmesidir.

Sitemizde bir çok icat buluş bilim adamı mucitler hakkında biyografiler videolar çizgi filmler bulabilirsiniz. Teknoloji ve tasarım dersi için bir çok proje ve icat bulabilirsiniz.

icat-nedir

icat-nedir

En iyi 20 icat 2022

En iyi 20 icat nedir ? İnsanlara ” Günlük hayatta sürekli kullandığınız, olmazsa olmazlarınız neler? ” diye bir soru yöneltildiğinde farklı onlarca cevap alınır. Kimisine göre bu sorunun cevabı cep telefonu, kimisine göre saç maşası, kimisine göre ise mutfak robotudur. Günlük hayatta sürekli kullandığınız ve hayatınızı kolaylaştıran olmazsa olmaz araçlarınızın hangi tarihlerde ve kim tarafından ilk olarak bulunduğunu merak ediyor musunuz?

En iyi 20 icat

1. Bilgisayar 2. Cep telefonu 3. İnternet 4. Ampul 5. Otomobil 6. Ütü 7. Mekanik saat 8. Tükenmez ve kurşun kalem 9. ELektirkli buz dolabı 10. Fermuar 11. Bulaşık makinesi 12. Çamaşır makinesi 13. Blender 14. Kimyasal yangın söndürücü 15. Bebek arabası 16. Ayna 17. Şemsiye 18. Para 19. Yazar kasa 20. Pusula
İşte tarihe damgasını vurmuş buluşlar, bulunuş tarihleri icatları ve mucitleri...

En iyi 20 icat nedir?

 • Bilgisayar icadı: Artık neredeyse herkesin evinde bulunan ve herkesin günde bir kaç kere kullandığı, özellikle gençlerin olmazsa olmazlarından olan bilgisayar, ilk olarak hesap yapma amaçlı,1947 yılında Amerika’da icat edilmiştir. Bu alet yaklaşık bir ev büyüklüğünde ve yaklaşık 30 ton ağırlığındaydı.
 • Cep Telefonu icadı: Özel bir şirkette mühendis olarak çalışan Martin Cooper’ın 1973 yılında ilk geliştirdiği cep telefonu, daha çok telsiz telefonları andırıyordu.
 • İnternet icadı : Bilgisayarların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan internet, 1970’li yıllarda matematik mühendisi Vinton Cerf tarafından bulunmuştur. Genç mühendisin kulakları duymayan karısının dış dünya ile daha rahat iletişim kurması amacı ile geliştirdiği internet, daha sonra aktif olarak askeri alanda kullanılmış ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir.
 • Ampul icadı: Kesinlikle herkesin vazgeçilmezleri arasında olan ampul, ilk olarak 1880 yılında Edison tarafından icat edilmiştir. İlk olarak sadece 40 saat yanabilen bir ampul icat eden Edison, bu icadını geliştirmiş ve insanlık için çok büyük bir icada imza atmıştır.
 • Otomobil icadı: Hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alan, her gün kullanılmasa bile mutlaka görülen araçlardan olan otomobiller, ilk olarak Fransız bilim adamları tarafından bulunmuştur. 1891 yılında kullanıma geçen ilk otomobil, 3 tekerlekli, el ile fren yapılan ve sadece iki kişiyi taşıyan bir araçtı.
 • Mekanik Saat icadı: Her gün defalarca bakıp zamanı öğrendiğimiz saatin ilk bulunuşu, Fransız keşiş olan Gerbert tarafından gerçekleştirilmiştir. 999 yılından günümüze değişik modeller ve büyüklüklerle gelen saatler, insanların zamanı bilmesi açısından oldukça önemli bir buluştur.
 • Fermuar icadı: Kıyafetlere bütünlük katan bir araç olan fermuarın bulunuşunda en çok katkıyı, Hudson yapmıştır. 1893 yılında Hudson’un katkıları ile korkunç görüntüsü biraz olsun hafifletilen fermuarlar, günümüzde pek çok kıyafette kullanılan ve hatta mutlaka olması gereken bir araç halini almıştır.
 • Elektrikli Ütü icadı: Kıyafetlerin daha şık ve kusursuz durması için önemli olan ütüler, ilk olarak kömürün kor haline getirilip aletin içine konulması ile ütüleme yapıyordu. 1882 yılında Henry Selly’nin ütünün içine kömür yerine elektrikli ısıtıcı koyması ile ilk elektrikli ütü icat edilmiştir.
 • Elektrikli Buzdolabı icadı: Temel besin maddelerimizin korunması ve saklanmasında önemli yere sahip olan buzdolapları Karl Linde tarafından 1877’de icat edilmiştir. Daha çok gizli bir kasayı andıran bu buzdolapları, o dönemlerde çok patlayıcı özellikte olan bir gaz ile desteklendiği için yaygınlaşamamış, ilerleyen dönemlerde başka gazların kullanılması ile evlerde de yerlerini almıştır.
 • Çamaşır Makinesi icadı: İlk olarak Ala Fischer tarafından 1906 yılında icat edilen çamaşır makinesi, günümüze gelene kadar çok fazla değişikliğe uğramamıştır.
 • Bulaşık Makinesi icadı: Son yıllarda yaygınlığı daha da artan bulaşık makineleri, ilk olarak 1889 yılında W.A Cockran isimli bir bayan tarafından icat edilmiştir.
 • Blendericadı: Bayanların mutfakta en büyük yardımcılarından olan blenderlar ilk olarak 1932 yılında Fred Waring tarafından geliştirilmiştir. Cam bir kabın tabanına iki adet, dönen keskin bıçak yerleştirilmesi ile oluşturulan blender, günümüze kadar aynı şekilde gelmiştir.
 • Kurşun Kalem icadı: Okullarda sıklıkla kullanılan kurşun kalemlerin mucidi, Fransız Nicolas Conte’dir. 1795’te silindir şeklindeki bir aracın içine kil ve graphite karışımı konularak hazırlanan kurşun kalemler, günümüzde çocukların ilk yazılarını yazdıkarı kalemlerdir.
 • Yangın Söndürücü icadı: İlk olarak 1816’da George Manby tarafından icat edilmiştir. Günümüzde kullanılan kimyasal yangın söndürücülerden farklı olarak bu yangın södürücünün içinde sade su bulunmaktaydı.
 • Ayna icadı: İlk olarak 1903 yılında Emil Blonch tarafından sade camın üzerine altın ya da gümüş folyo kaplaması ile elde edilen aynalar, günümüzde özellikle bayanların olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda.
 • Televizyon icadı: 1923 yılında John Logie Baird tarafından İngiltere’de icat edilen televizyon günümüzün en çok kullanılan elektronik aletlerindendir.
 • Pusula icadı: Yön bulmak açısından oldukça kolaylık sağlayan pusulayı ilk olarak M.S 100 yılında Çinliler keşfetmişlerdir.
 • Tutkal icadı: Günlük hayatta sıklıkla kullanılan tükenen araçlardan olan tutkal ilk olarak, 1950 yılında balıktan elde edilmiştir.
 • Yapışkan Bant icadı: 1921’de Amerika’da ilk olarak yapılan yapışkan bantın yapışkan tarafını selüloz maddesi sağlıyordu.
 • Yazar Kasa icadı: Günümüzde geçerliliğini biraz kaybetmiş olsa da alışveriş açısından oldukça önemli bir yere sahip olan yazar kasayı ilk olarak 1879 yılında, James Ritty icat etmiştir.

Buluş Nedir ? 2022

Buluş Nedir ?  Buluş, daha önce bulunmamış bir şeyin insanların kişisel çabalarıyla ortaya çıkarılması anlamına gelir. Ciddi bir araştırmacı ruh, azim ve merak buluş yapabilecek insan profili çizmek için yeterli olan nitelikleri teşkil eder.

İcatlar felsefi bilgiye benzer. Geçmişteki birikimlerden faydalanılır, geleceğe ışık tutulur. Kapsama alanı oldukça geniştir. Her konuda ve her türde buluş yapılabilir. Herhangi bir sınırı yoktur. Hatta aynı anda birbirlerinden kilometrelerce uzaklardaki insanlar aynı buluşu yapabilir. Mucitliği çekici kılan unsurlardan biri de budur. Bunları örneklendirmek, zihnimizde yer edinmesi için oldukça önemlidir. Şimdi işin keyifli tarafına, farklı milletlerdeki insanların farklı kategorilerden birbirinden farklı icatlarına göz atalım.

Türkiye: Yoğurt, börek, simit, rakı, gözleme, güllaç, döner, lokum, Türk kahvesi, şıra, imambayıldı, mesir macunu, minyatür sanatı, hamam, karakucak güreşi, tuğra, mehter, kaval, yaylı tambur, sipsi, Pardus (işletim sistemi), Volitan (araç), Arf değişmezi (matematik), …

ABD: Bas gitar, televizyon, GPS, transistörler, barkod, kredi kartı, e-posta, frizbi, mikro işletim sistemleri, güneş pilleri, nükleer silahlar, voleybol, uzay turizmi, …

Almanya: Klarnet, radar, dizel motorları, matbaacılık, x-ray, planörler, motosikletler, elektromıknatıssal ışınım, …

Japonya: Aikido, hızlı trenler, cd, dvd, Blu-ray Disc, flaş bellek, Metamfetamin, judo, karaoke, karate, faks, walkman, hazır kahve, …

İngiltere (Britanya): Radyo, soda, ampul, aspiratör, emniyet kemeri, çamaşır makinesi, tank, bilgisayarlı tomografi, …

Önde gelen birkaç ülkenin ve tabii ki Türklerin yaptıkları buluşlara göz attık. Dikkat ettiyseniz yalnızca icatlara baktığınızda bile milletlerin kültürel özelliklerini ve ilgi alanlarını tespit edebiliyorsunuz. Türklerin yemeği ve eğlenceyi, Amerikanların silahlanmayı ve kapitalizmi, Almanların fiziği, Japonların teknolojiyi, İngilizlerin de konforu epey sevdiğini söyleyebiliriz.

Gördüğünüz gibi buluş insan hayatının olmazsa olmazıdır.

Buluş, insanın geleceğidir.

Buluş, insanın geçmişinin ve birikimlerinin yansımasıdır.

Buluş, insanın ta kendisidir!

Patent Nedir ? 2022

Patent Nedir ? 2022

Patent Nedir ? Kısacası buluş sahibinin ortaya çıkardığı buluşu kullanma, satma ve ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belge ise patent belgesidir. Türkiye’de paten verme yetkisi Türk patent enstitüsü yetki çerçevesi alanındadır.

Patent yasalarının amacı; yapılan buluşu koruma ve yaratıcı fikirlerin teşvik edilmesidir. Türkiye’de alınan bir patent hakkı sadece Türkiye içerisinde hak sağlamaktadır. Fakat patent sahibi, patentli ürünlerin Türkiye’ye ithali durumunda ithalatı durdurma hakkına yasalarca sahiptir. Makineler, araçlar, kimyasal bileşikler ve her türlü üretim mamulleri patent koruması içerisindedir. Patent hakkı sağlanan yaratıcı fikirlerin, sanayiye ve teknolojiye destek sağladığından, bu alanlarda ülke olarak yükselme kaydedildiği görülmüştür.

icat-nedir

icat-nedir

Patent alınamayacak bazı buluşlar ve uygulamalar vardır. Örneğin; matematik metotları, hayvan türleri, insan ve hayvan vücudu için bulunan tedavi yöntemleri, sanat eserleri ve bilgisayar uygulamaları patent hakkı dışında kalan, yani ülkemizce patent verilmeyen uygulamalardır. Patent hakkı ilk kez 15.yy da İtalya’da başlayan bir uygulamadır. Sonraki 200 yıllık dönem içerisinde Avrupa ülkelerinde de bu tescil hakkı uygulanmaya başladı. Patent hakkı şahsi bir mülktür ve kiralanabilir, satılabilir, miras dahi bırakılabilir. Bir buluş sahibi isterse buluşunu bir başkasına kullanım ve ya satış hakkı olarak devredebilir.

Türkiye’de uygulanan iki çeşit patent yöntemi vardır. Biri incelemeli patent diğeri ise incelemesiz patent sistemi. İncelemesiz patent siteminde maddi olanakları sınırlı buluş sahiplerine 7 yıl süreli koruma hakkı sağlanır. İncelemeli sistemde ise evrak işleri uzun sürdüğü için daha sağlam ve uzun süreli bir koruma buluş sahibine sağlanır.

Yaptığınız buluşların icatların patentini almayı unutmayınız.