Tapuda Satış İşlemi Nasıl Yapılır ? 2022

Tapuda Satış İşlemi Nasıl Yapılır ? 2022

Tapuda Satış İşlemi Nasıl Yapılır ? Ev veya arsa almaya karar verdiniz. Hatta taşınmaz sahibi ile anlaştınız. Şimdi yapmanız gereken bir şey kaldı. Taşınmazı adınıza tescil ettirmek. Bu işlem için Tapu dairesine gitmeniz gerek tabi. Peki ne yapmak gerek. Pek çok kimsenin bilmediği prosedürlerle dolu bu işlem adımlarını anlatılım önce.

Tapuda Satış İşlemi Nasıl Yapılır ? Nelere Dikkat Etmelisiniz ? 2022

Satış işlemi için taşınmaz sahibi ve alıcı ve yahut vekilleri birlikte Tapu dairelerine gitmeleri gerekmektedir. Ancak öncelikle şunu belirtmek gerek. Çoğu Tapu Müdürlüklerinde akitli ve akitsiz işlem başvuruları Kaymakamlık ve yahut Valilik izniyle öğlene kadar yapılıyor. Başvuru için gereken evraklar ise tarafların kimliklerinin yanında kimlik fotokopileri ve vesikalık fotoğrafları, işleme konu taşınmazın bulunduğu Belediye Emlak Servisinden alınacak emlak değeri eğer taraflardan biri veya her ikisi vekaletname vermiş ise vekaletname aslı gerekmektedir.

Eğer taraflardan okur-yazar olmayan var ise 2 tanık istenmektedir. Bu evrakları tamamlayıp başvuru saatinde başvuru yaptığınız takdirde ilgili birim tarafından başvurunuz alınarak işleme başlanılan andan itibaren işlem adımları (başvuru mesajı, tapu harçları bilgi mesajı ve imza randevu bilgi mesajı) alıcı ve satıcı tarafların belirttiği telefon numarasına sms olarak gönderilir.

Hemen şunu da dipnot olarak belirtmekte yarar var. Bahsi geçen taşınmazın satış işlemi yapılmadan önce Tapu Müdürlüğüne başvurularak taşınmaz üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı ve engelleyici bir durumun olup olmadığının yani açacak olursak Haciz, İhtiyati Tedbir veya İpotek kaydının var olup olmadığının araştırılması alıcı tarafın menfaatine olacaktır.

Güvenilir mütehit ve emlak firmaları ile çalışmasınızı öneririm..

Saygılarımla.

    1. Feyyaz YILDIZ 7 Ekim 2016

    Yorumdan Çık