Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez Nasıl Hazırlanır?; Tez doktora derecesi almak için gerekli araştırma çalışmasıdır. Belgenin önerilen boyutu 120-150 sayfadır. Tezi yazmadan önce bazı dikkat edilmesi gereken temel adımlar vardır ve bunlar olmadan araştırma çalışmalarına başlamak imkansızdır. Peki Tez nedir, nasıl hazırlanır? Üniversitelerde tez neden yazılır, örnekleri neler?

Tez nedir?

Tez, bilimsel yöntemde belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış fakat mevcut bilgilerle mantıksal olarak çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan düşüncelerdir.

Yüksek lisans eğitiminde tezin amacı; öğrencinin araştırma yapma yeteneği kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasıdır.

Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez nasıl hazırlanır makalesine başlamadan önce yazılmış hazırlanmış olanları incelemenizi tavsiye ederiz. Bunu nedeni tez bölümleri nelerdir, bunları iyi öğrenmektir. Yök tez merkezi sayfasından konunuz ile alakalı birçok örneklere ulaşabilirsiniz. İncelediğiniz çalışmalar size fikir vermesi açısından önem taşımaktadır. Nasıl yazılacağı hakkında aşağıdaki başlıkları incelemeniz gerekir.

Tez Hazırlarken İzlenecek Yol

 1-Tez danışmanınızı çok iyi seçmelisiniz.

 2-İlgi ve bilginizin olduğu konuyu seçin. Seçtiğiniz konunun sınırlarını belirleyin.

 3-Hipotezinizi kurun.

 4-Detaylı bir araştırma planı geliştirin.

 5-Araştırmada kullanacağınız metodu belirleyin.

 6-Topladığınız bilgileri ve kaynaklarını not alın, kaydedin.

 7-Tez yazımına başlayabilirsiniz.

 

Kullanılacak Dil:

Tez yazımında açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir.Anlatım üçüncü tekil şahıs olarak ve mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır.Kısa ve öz cümleler yeğlenmelidir.

 

Konu seçilir

Tez yazmak uzun zaman alacağından araştırmacının ilgi duyduğu bir konuyu seçmesi en önemlisidir. Araştırmacının bilgi düzeyi seçtiği konuyu araştırabilecek nitelikte olmalı ve konuyla ilgili kaynaklara krahatça ulaşabilmelidir.

Konu sınırlandırılır

Geniş bir konu üzerinde çalışılması araştırmayı zorlaştırdığı için, dar olması da araştırmayı gereksiz kılar. Konunun genişliği araştırmacının zamanına ve seçilen konuya göre değişmektedir. Konunun sınırlandırılması, o konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlar.

Hipotez kurulur

Hipotez, belli bir kuramsal temele dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlar. Araştırmacı yaptığı okumalar sonucunda elde edindiği bilgilere göre bir hipotez geliştirir. Çalışma süresince sağlanan kanıtlara göre hipotezde değişiklikler yapılır.

Araştırma metodu belirlenir

Yapılacak çalışmada araştırmacı araştırma metodunu baştan belirlemeli, bunu araştırma metninde belirtmelidir. Bir araştırmada konunun özelliklerine göre kütüphane araştırması, anket, gözlem, mülakat, istatistik vb. gibi yöntemlerden birkaçı kullanılır.

Geçici plan oluşturulur

Geçici plan,araştırmacının henüz konu ile ilgili olarak okuduğu birkaç çalışmadan yararlanarak nasıl bir çalışma yapmak istediğini gösteren taslaktır. Bu taslak araştırmacının çalışma sırasında izleyeceği yolu gösterir. Geçici plan, okumalar sırasında edinilen bilgiye göre hazırlanır. Araştırmanın detayına inildikçe geçici planda değişiklikler yapılır.

Geçici kaynakça oluşturulur

Hazırlanan geçici plan doğrultusunda kaynakların toplanması aşamasına geçilir.Kaynak toplarken mümkün olduğu kadar birinci el kaynaklara ulaşılmalıdır. Kitap, makale, rapor, gazeteler, seminerler, kongre bildirileri gibi tez konusuyla ilgili tüm kaynaklar toplanabilir.Okuma sırasında tez konusu ile ilgili önemli görülen kısımlar not alınır.

 

Tez yazma aşamasına geçilir

Tez yazma, araştırma sürecinin son noktasıdır. Tez metni yazımındaki temel amaç, araştırma problemi ile ilgili bunun üzerine yapılmış çalışmaları, bulguları, yorumları ve genellemeleri okuyucuya ulaştırmaktır.

Tez metni açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, araştırmanın bütün basamaklarının ve bulgularının tam bir açıklıkla ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde sunulması gerekmektedir.

Tezinize % 100 hakim olmalısınız. Her satırını her cümlesini açıklayabilir ve savunabilir olmalısınız. Tezinizi teslim ettikten sonra akademisyenlerin önünde tezinizle ilgili soruları cevaplamanız ve tezinizi savunmanız gerektiğini unutmayın.